حضور خانه هوشمند Control4 در غرفه سابا

خانه هوشمند Control4 در کنفرانس شبکه های هوشمند ۹۳

خانه هوشمند Control4 در کنفرانس شبکه های هوشمند ۹۳

انتخاب شرکت خانه هوشمند control4 جهت حضور در غرفه سابا (سازمان بهره وری انرژی ایران)‌ در کنفرانس شبکه های هوشمند ۹۳ به منظور ارائۀ ظرفیت ها و دست آوردهای علمی و اجرایی مراکز علمی، صنعتی و خدماتی در زمینۀ هوشمندسازی سابا در نمایشگاه جانبی کنفرانس شبکه های هوشمند ۹۳ که در تاریخ های ۱۸ لغایت ۱۹ آذرماه سال جاری در محل پژوهشگاه نیرو برگزار می گردد، حضور خواهد یافت و به معرفی و نمایش خانۀ هوشمند و دست آوردها و پروژه های طرح فهام می پردازد.
این گزارش می افزاید:در این کنفرانس پژو هشگران در بخش های صنعتی و دانشگاهی آخرین پژوهش ها و یافته های علمی و تحقیقاتی خو یش را در قالب مقاله و براساس چهارده محور کنفرانس به طور هم زمان در سه سالن به مدت دو روز به مخاطبین ارائه می دارند در این گردهمایی چهره های برجستۀ علمی داخلی و خارجی تازه ترین دست آوردها در زمینۀ هوشمندسازی در سطوح ملی و جهانی را برای شرکت کنندگان در کنفرانس بیان خواهند داشت.